Adventní koncert v Letňance 15.12.2010

Zaznělo : 

1. Ejhle hospodin

2. Danielis

3. Přišlo jsi k nám Jezulátko

4. Kyrie

5. Vinšovaná pošta

6. Veselým hlasem

7. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční (Kyrie, Gloria, Graduale, Credo)

8. U svatého Jezulátka

9. Čas radosti

10. Gloria

11.Virgin Mary