Letňanská Stará náves - rozloučení s prázdninami 4.9.2011

Na Staré návsi jsem zazpívali několik našich oblíbených....