Zpívání v Třeboradicích

Společně s Buenna vista Vinohrady