Reference

Letňanská Stará náves 04.06.2011 11:00

Tradiční zpívání na návsi. Zpívali jsme : 1. Amani utupe 2. Syiahamba 3. Yakanaka 4. Běží Vávra 5. Pocestný 6. U kláštera 7. Tingluti tangluti 8. Jada 9. I got rhythm 10. Mango
+

Adventní koncert v Letňance 15.12.2010

Zaznělo :  1. Ejhle hospodin 2. Danielis 3. Přišlo jsi k nám Jezulátko 4. Kyrie 5. Vinšovaná pošta 6. Veselým hlasem 7. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční (Kyrie, Gloria, Graduale, Credo) 8. U svatého Jezulátka 9. Čas radosti 10. Gloria 11.Virgin Mary
+

Hrad Houska - 3.6.2010

  Houscus Musicus Cameralis - vystoupili jsme v 16:15 s programem:  Šly panenky, Pod bočkom Heja hoja, Pijácká, Salibonani, Amaibu, Yander come day, Keep your lamps
+