Reference

Adventní koncert v Letňance 15.12.2010

Zaznělo :  1. Ejhle hospodin 2. Danielis 3. Přišlo jsi k nám Jezulátko 4. Kyrie 5. Vinšovaná pošta 6. Veselým hlasem 7. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční (Kyrie, Gloria, Graduale, Credo) 8. U svatého Jezulátka 9. Čas radosti 10. Gloria 11.Virgin Mary
+

Hrad Houska - 3.6.2010

  Houscus Musicus Cameralis - vystoupili jsme v 16:15 s programem:  Šly panenky, Pod bočkom Heja hoja, Pijácká, Salibonani, Amaibu, Yander come day, Keep your lamps
+

Městská knihovna - Koncert pro Pierra

  1.HOLANDSKÁ Altijd is kortjakje ziek (poslechni si) 2.REMBRANDT 3.DUMLA DUMLA 4.DEVATERO DIVNÝ KVÉT 5.DVA ROKY JEZDÍM BEZ NEHOD 6.PANDURSKÁ 7.TEĎ KDYŽ JE K PITÍ ČAS 8.BUM ČIK 9.TSCHIRI BOM 10.SIGNORE 11.ADIEMUS
+